ΤΑΞΙΔΙΑ

Το τελευταίο μας ταξίδι ήταν...

Sᴀɪʟ ᴀᴡᴀʏ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ꜱᴀғᴇ ʜᴀʀʙᴏʀ. Cᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ ᴛʀᴀᴅᴇ ᴡɪɴᴅꜱ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ꜱᴀɪʟꜱ. Exᴘʟᴏʀᴇ. Dʀᴇᴀᴍ. Dɪꜱᴄᴏᴠᴇʀ.

― Mᴀʀᴋ Tᴡᴀɪɴ


INSTAGRAM
FOLLOW ME
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com