Όροι Χρήσης

ΠΡΟΟΙΜΟΙΟ

Το ART.harbour παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ιστοτόπου δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση – άμεση ή έμμεση – τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί διαμορφώνονται κατωτέρω σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς διατάξεις για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων.

Οι όροι «επισκέπτης»/«χρήστης» αναφέρονται χωρίς κανέναν περιορισμό σε οποιοδήποτε άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ. τυγχάνει να επισκεφθεί τον παρόν διαδιδικτυακό τόπο. Τους κάτωθι όρους χρήσης ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Τυχόν επίσκεψη του ιστοτόπου του ART.harbour συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό χώρο του ART.harbour.

Το ART.harbour δικαιούται να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών του, οι οποίοι δεσμεύονται αυτοδικαίως από τους νέους όρους, εφόσον αυτοί θα έχουν προηγουμένως αναρτηθεί εκ νέου στον παρόντα χώρο του ART.harbour.

  1. Πληροφορίες

Α. Το ART.harbour δεν εγγυάται την πληρότητα, την ορθότητα και την ακριβή αλήθεια του περιεχομένου των σελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρει, και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την παντελή απουσία σφαλμάτων ή ελλιπούς πληροφόρησης, ενώ οι πληροφορίες που προβάλλονται δεν πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλές ή παραινέσεις για οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια από μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Β. Το ART.harbour δικαιούται να αποστέλει στους χρήστες του πληροφορίες σχετικές με το θέμα το οποίο πραγματεύεται, καθώς επίσης και διαφημιστικό υλικό προϊόντων και υπηρεσιών αυτού του ιδίου ή τρίτων. Ουδεμία ευθύνη φέρει δε για τυχόν επικοινωνία ή συναλλαγή επισκεπτών/χρηστών με τους τρίτους διαφημιζόμενους.

Γ. Το ART.harbour παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύουν σχόλια/ παρατηρήσεις/ επισημάνσεις σχετικά με τις αναρτήσεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό του με αποκλειστική ευθύνη των ιδίων επισκεπτών/χρηστών. Η διαχειριστική ομάδα του ART.harbour δεν φέρει ευθύνη για προηγούμενο έλεγχο, διατηρεί δε το δικαίωμα απομάκρυνση εκ των υστέρων οποιουδήποτε σχολίου κριθεί ακατάλληλο – προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται το ενδεχόμενο να εκτεθεί σε ακατάλληλο περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από άλλον επισκέπτη/ χρήστη.

Τοιουτοτρόπως οι επισκέπτες/ χρήστες του ιστοτόπου του ART.harbour συμφωνούν ότι φέρουν την υποχρέωση να μην δημοσιεύουν στον παρόντα ιστότοπο περιεχόμενο παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό δυσφημιστικό, ρατσιστικό, συκοφαντικό προς πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς και σε κάθε περίπτωση κάθε δημοσίευση αυτού να συμφωνεί με το παρόν κείμενο, καθώς και με τις ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις.

  1. Διαφημίσεις 

Ο παρών ιστότοπος περιέχει διαφημίσεις και ενδεχόμενη προβολή υλικού με διαφημιστικό σκοπό. Το ART.harbour δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών ή τρίτων που τυχόν θεωρούν ότι θίγονται ή προσβάλλονται από το ως άνω αναφερθέν διαφημιστικό περιεχόμενο. Η ευθύνη για τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό αυτόν χώρο βαραίνει αποκλειστικά τους χορηγούς και τους δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού, ενώ το ART.harbour δεσμεύεται για τον έλεγχο μόνο της προφανούς νομιμότητας του περιεχομένου.

  1. Σύνδεσμοι προς άλλους Ιστοτόπους (Links)

Το ART.harbour περιλαμβάνει απευθείας πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους μέσω συνδέσμων (links) χωρίς να φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών που οι ιστότοποι αυτοί ακολουθούν ή για την ύπαρξη σε αυτούς συστατικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στον επισκέπτη/ χρήστη.

  1. Πνευματικά Δικαιώματα

Α. Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στον διαδικτυακό χώρο του ART.harbour (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέροντας) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά στο www.artharbour.gr και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού. Το ART.harbour ως δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, όπως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται, όπως ορίζεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Όποια λογότυπα δε επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν επίσης στο www.artharbour.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Επιπροσθέτως έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχουν συμπεριληφθεί στον διαδικτυακό χώρο του ART.harbour σύμφωνα με τις διατάξεις για την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη με σκοπό την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού του ιστοτόπου και θα αφαιρεθούν εφόσον αυτό ζητηθεί από τους νόμιμους δικαιούχους των έργων.
Β. O επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στον ιστότοπο του ART.harbour για αυστηρά προσωπική και αποκλειστική χρήση που διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στο παρόν. Απαγορεύεται δε ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του ιστοτόπου (ολικά, μερικά ή περιληπτικά) και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του δικαιούχου (www.artharbour.gr).

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου απλού αντιγράφου, καθώς και η αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση,  χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η ένδειξη της προέλευσής του (www.artharbour.gr), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψη και κατά την εγγραφή στον ιστότοπο του ART.harbour είναι δυνατόν να ζητηθούν από τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, συμμετοχή σε κληρώσεις, διαγωνισμούς κλπ.) για λογαριασμό αυτών. Δίνεται, τοιουτοτρόπως, στο ART.harbour το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που του έχουν γνωστοποιηθεί από τους επισκέπτες/ χρήστες, ώστε να διασφαλιστεί η επικοινωνία του με αυτούς και η ενημέρωσή τους για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Διευκρινίζεται δε ότι το ART.harbour δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών  σε κανένα τρίτο φορέα.

Εξαιρετικά, το ART.harbour έχει δικαίωμα να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των  επισκεπτών/ χρηστών, εφόσον διαθέτει την συγκατάθεση αυτών, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται και τα οποία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/ χρήστες γνωστοποιούν στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την υλοποίηση των παραγγελιών των τελευταίων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, άρθ. 8 του Ν. 2819/2000, Ν. 2774/1999 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου www.artharbour.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οι επισκέπτες/χρήστες του www.artharbour.gr συμφωνούν και αποδέχονται ως άνω αναπτυχθέντα. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.artharbour.gr.

Εγγραφείτε στο newsletter του ART.harbour

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.